Marianne Almström

Pauliskolan, Malmö

Ingvar Lindqvistprisen 2005

Motivering
"för hennes engagerande och inspirerande insatser som lärare"
Pressmeddelande