Ingvar Lindqvistprisen 2005

I år har lärare från Timrå i norr till Malmö i söder belönats med 25.000 kr var och 20.000 kr till sin skola. Priserna delas ut vid akademiens högtidssammankomst 31 mars.

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela 2005 års Ingvar Lindqvistpriser till:

Christer Östman, Timrå gymnasieskola, Timrå (matematik),
Anders Palm, Värmdö gymnasium, Stockholm (fysik),
Marianne Almström, Pauliskolan, Malmö (kemi), och
Svenolov Lindgren, Lundsbergs skola, Storfors (biologi).

”för entusiasm, nya idéer och engagerat arbete som väcker elevernas intresse för fysik, kemi, biologi och matematik”.

Vetenskapsakademiens stora pris till lärare som inspirerar

Pristagarna inbjuds som Vetenskapsakademiens gäster under några dagar i slutet av mars. Höjdpunkten under dessa dagar blir prisutdelningen vid akademiens högtidssammankomst den 31 mars.

Prissumman uppgår till 25 000 kr per pristagare. Respektive skola får dessutom dels 10 000 kr till naturvetenskapliga aktiviteter, dels 10 000 kr till sitt bibliotek för inköp av litteratur inom matematik samt de naturvetenskapliga ämnena. Årets pris har möjliggjorts genom stöd från Gertrude och Ivar Philipsons Stiftelse.

Vetenskapsakademien vill genom sitt lärarpris visa Sveriges lärare i naturvetenskap och matematik sin uppskattning. Akademien vill samtidigt fästa samhällets uppmärksamhet på lärarnas viktiga roll för landets utveckling. Pristagarna är nominerade av kolleger, rektorer, föräldrar eller elever och har, efter beredning av akademiens kommitté för vetenskap och skola, valts av akademiens ledamöter.

Prissumma: 25.000 kr per pris till pristagarna samt 20.000 kr till respektive skola. Priset delas ut 31 mars vid Kungl. Vetenskapsakademiens högtidssammankomst.

Mer information

Jonas Förare, Kungl. Vetenskapsakademien, 08-673 95 44, 0703-27 72 00, jonas@kva.se

Professor Erik Johansson, Kommittén för Vetenskap och Skola, Kungl. Vetenskapsakademien,
08- 553 786 70, kej@physto.se

Dokument