Maarit Jänterä-Jareborg

Uppsala universitet

Söderbergska priset - Rättsvetenskap 2013

Motivering
”för hennes vetenskapliga insatser i den internationella familjerätten”
Pressmeddelande