Lennart Wallstedt

Platengymnasiet

Ingvar Lindqvistprisen 2017

Motivering
”för sin undervisning i biologi där han med bred kunnighet och stort engagemang förmedlar kunskap om biologisk mångfald och miljö med fältstudier och internationella samarbeten”
Pressmeddelande