Lennart Pålsson

Lunds universitet

Söderbergska priset - Rättsvetenskap 2009

Motivering

”för hans synnerligen framstående vetenskapliga arbeten inom den internationella privaträtten”

Pressmeddelande