Lena Gisslén

Lillhagaskolan, Nykvarn

Ingvar Lindqvistprisen 2003

Motivering
"för hennes engagerande och inspirerande insatser som lärare"
Pressmeddelande