Lars-Erik Björk

Ingvar Lindqvistprisen 1997

Motivering
"för hans engagerande och inspirerande insatser som lärare"
Pressmeddelande