Lars Calmfors

Stockholms universitet

Söderbergska priset - Ekonomiska vetenskaper 2003

Motivering

"för hans vetenskapliga insatser rörande lönebildning och ekonomisk politik"

Pressmeddelande