Kerstin Ovenholm

Fäladsgården i Lund

Ingvar Lindqvistprisen 2010

Motivering
"för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som har lett till att elevernas intresse för matematik och naturvetenskap har ökat"
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information