Kerstin Lindblad-Toh

Uppsala universitet

Göran Gustafssonprisen - Molelylär biologi 2013

Motivering

”för sina studier av däggdjurs arvsmassa, vilka lett till identifiering av de delar i arvsmassan som är funktionella”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information