Kerstin Lindblad-Toh

Uppsala universitet

Göran Gustafssonprisen - Molekylär biologi 2013

Motivering
”för sina studier av däggdjurs arvsmassa, vilka lett till identifiering av de delar i arvsmassan som är funktionella”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information