Kajsa Bro

Kunskapscentrum, Markaryd

Ingvar Lindqvistprisen 2022

Motivering
”för sitt sätt att göra vetenskapen mer tillgänglig för alla genom att plocka exempel ur vardagen och sätta biologin i ett sammanhang. Detta gör vetenskapen mer tillgänglig för alla elever och annars svåra och abstrakta delar av biologin blir intressanta och lockande”
Pressmeddelande