Vetenskapsakademien prisar lärare som lyfter fram naturvetenskapen

Fyra lärare prisas nu av Vetenskapsakademien för sin undervisning i fysik, kemi, biologi och NO. Dan Englundh i Hedemora låter fysiken flytta in i klassrummet, Inga Blomqvist i Älvsjö har en unik förmåga att göra det svåra enkelt, Kajsa Bro i Markaryd plockar exempel ur vardagen och Birgitta Sang i Hägersten är ständigt på väg ut med sina elever.

Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne är ett av de mer prestigefulla lärarpriserna eftersom beslutet fattas av Kungl. Vetenskapsakademiens ledamöter, som även utser Nobelpristagarna i fysik och kemi. Lärarpristagarna får också beskedet direkt av den ständige sekreteraren.

Han är ständigt på jakt efter nya experiment

Dan Englundh, Martin Koch-gymnasiet i Hedemora, får priset i fysik ”för att han är en nationellt och internationellt engagerad lärare som med inspirerande demonstrationer och laborationer, ofta av egen konstruktion, underlättar förståelsen av teorin och engagerar eleverna.”

Dan Englundh är ständigt på jakt efter nya experiment som han kan utföra tillsammans med sina elever. Han samlar på sig idéer både inom och utanför Sveriges gränser och av tidigare lärare som gått i pension. 2019 tävlade han i naturvetenskapliga experiment i Science on Stage i Portugal som en av sex utvalda svenska lärare.

– Jag blev förskräckt när jag fick höra att en del elever lär sig fysik endast genom att titta på Youtubeklipp. Min grundtanke är istället att få in fysiken i klassrummet, säger han.

Kontakt:
Dan Englundh
E-post: dan.englundh@hedemora.se
Telefon: 070-261 78 73

En lärare med förmågan att väcka intresse

Inga Blomqvist, Metapontum, Älvsjö, (grundskola) får priset i kemi ”för hennes förmåga att väcka intresse, göra det svåra enkelt, och koppla kemi till ett större sammanhang. Genom sina interaktiva undervisningsmetoder och sätt att locka till spontan fördjupning, har Inga gjort kemi till en naturlig utgångspunkt för elevernas förståelse och granskning av omvärlden.”

Inga Blomqvist kom till Sverige från Ryssland när hon var 35 år gammal. Erfarenheten av att det går att börja om på nytt i ett annat land är något hon gärna förmedlar till de många invandrarelever hon möter.

– Men framför allt vill jag göra elevernas bild av världen intressant och begriplig med hjälp av laborationer och studiebesök, och genom att lyfta in viktiga naturvetenskapliga nyheter i undervisningen.

Att nu ha tilldelats ett fint pris av Vetenskapsakademien är något hon uppskattar enormt och hon blev både rörd och förvånad över beskedet.

– Det är mycket känslor som bubblar nu, säger hon.

Kontakt:
Inga Blomqvist
E-post: ingablomqvist@hotmail.com
Telefon: 070-725 72 53

Hon gör vetenskapen tillgänglig för alla

Kajsa Bro, Kunskapscentrum, Markaryd (gymnasium) får priset i biologiför sitt sätt att göra vetenskapen mer tillgänglig för alla genom att plocka exempel ur vardagen och sätta biologin i ett sammanhang. Detta gör vetenskapen mer tillgänglig för alla elever och annars svåra och abstrakta delar av biologin blir intressanta och lockande.”

Kajsa Bro tycker det är viktigt att engagera eleverna och förankra ny kunskap i saker de redan kan. Det är också viktigt att kommunicera med dem, så de har full förståelse för vad de behöver kunna och vad de kommer att bli bedömda på.

– Som lärare anser jag att man ska få eleverna att känna att de är kompetenta och klarar av allt. Sedan är det viktigt att vara tydlig och strukturerad och blanda in en massa pepp och humor.

Kontakt:
Kajsa Bro
E-post: kajsa.bro@markaryd.se
Telefon: 073-071 31 29

Eleverna får följa med på en upptäcktsresa

Birgitta Sang, Aspuddens skola, Hägersten (grundskola) får priset i NOför att hon gör undervisningen till en spännande upptäcktsresa i naturvetenskapen. Ur laborationer och frågor från elever hittar hon vägar att göra eleverna nyfikna, vilja upptäcka mer samt fördjupa sig inom naturvetenskapen.”

Birgitta Sang är en lärare som inte låter sig begränsas av klassrummets fyra väggar. Istället tar hon ofta med sina elever ut i naturen eller på olika former av studiebesök. Hon brukar säga att det finns en rak och en krokig väg till kunskap och tror att den krokiga kan ha ett stort mervärde.

– Jag känner att det är ett sätt att inspirera och engagera och lyfta fram allt det underbara som finns inom naturvetenskapen. När eleverna får vara ute i naturen, gå på olika studiebesök eller göra laborationer får de använda alla sina sinnen och ta, känna, lyssna och höra. Det stimulerar deras nyfikenhet.

Kontakt:
Birgitta Sang
E-post: birgitta.sang@edu.stockholm.se
073-892 48 63

FAKTA

Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne 2022 utdelas ”för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som har lett till att elevernas intresse för och kunskap inom matematik och naturvetenskap har ökat”. Lärarpristagarna får 50 000 kronor vardera och ytterligare 50 000 kronor går till lärarnas respektive skolor. Pristagarna har utsetts av Akademien som helhet efter förslag från Kommittén för utbildning. Akademien delar ut fyra priser årligen i några av ämnena matematik, naturkunskap, biologi, fysik, kemi och NO till lärare på grundskolan och i gymnasiet.

De fyra lärarna kommer att få ta emot sina priser vid Högtidssammankomsten 13 juni. En särskild Ingvar Lindqvist-dag med föreläsningar anordnas 15 juni i Beijersalen på Vetenskapsakademien.

Presskontakt:
Eva Nevelius, pressansvarig vid Vetenskapsakademien
eva.nevelius@kva.se
070-878 67 63

Läs mer om lärarprisen och tidigare lärarpristagare