Jörgen W. Weibull

Handelsögskolan, Stockholm

Söderbergska priset - Ekonomiska vetenskaper 1999

Motivering
" för insatser inom spelteorin och dess tillämpningar, särskilt för sin forskning rörande evolutionära spel"
Pressmeddelande