Jonas Kronkvist

ProCivitas privata gymnasium, Helsingborg

Ingvar Lindqvistprisen 2023

Motivering

”för att han skapar en miljö där kemi belyses ur många olika perspektiv. Genom att diskutera kemins relevans i samhällsfrågor lämnar hans elever lektionssalen inte bara med mer kemisk kunskap utan även med ett vidgat perspektiv kring samhälle, politik och industri”

Pressmeddelande