Johan Wästlund

Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet

Göran Gustafssonprisen - Matematik 2013

Motivering

"för hans uppmärksammade bidrag till teorin för stokastiska optimeringsproblem, särskilt vad gäller handelsresandeproblemet"

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information