Jan Ramberg

Stockholms universitet

Söderbergska priset - Rättsvetenskap 2005

Motivering

"för framstående rättsvetenskapliga insatser av stort praktiskt värde och ett betydelsefullt internationellt utvecklingsarbete inom den kommersiella kontraktsrätten"

Pressmeddelande