Henrik Toresson

Alléskolan, Hallsberg

Ingvar Lindqvistprisen 2021

Motivering
”för att han genom sin välstrukturerade och forskningsanknutna undervisning inom biologi inspirerar elever och andra lärare. Hans skapande av ett virtuellt klassrum för teoretisk och laborativ undervisning ger eleverna motivation och drivkraft att utvecklas inom biologiämnet även då distansundervisning är påtvingad under coronapandemin”
Pressmeddelande