Vetenskapsakademien prisar fyra lärare för deras stora engagemang

Pandemin har inneburit extraordinära utmaningar för landets alla lärare. Fyra av dessa nåddes nyligen av den glada nyheten att Vetenskapsakademien tilldelar dem årets lärarpriser för att ha vässat elevernas kunskaper i naturkunskap och matematik.

Beijerstiftelsens Lärarpriser till Ingvar Lindqvists minne delas ut årligen till lärare i naturvetenskapliga ämnen och matematik i grund- och gymnasieskolan. Årets lärarpristagare utsågs nyligen av Vetenskapsakademien och fick beskedet direkt av ständige sekreteraren.

Minnespromenader och powerpoints på skolan i Hallsberg

Henrik Toresson, lärare på Alléskolan i Hallsberg, får priset i biologi för att han genom sin välstrukturerade och forskningsanknutna undervisning inom biologi inspirerar elever och andra lärare. Hans skapande av ett virtuellt klassrum för teoretisk och laborativ undervisning ger eleverna motivation och drivkraft att utvecklas inom biologiämnet även då distansundervisning är påtvingad under coronapandemin”.

Han är en av de lärare som snabbt ställde om när skolan gick över till distansundervisning.

– Jag hade lite tur att jag råkade ha ett färdigt upplägg som fungerade bra i det formatet i form av powerpoints. De har en speciell struktur, kan ses som kurslitteratur och täcker i princip alla teoretiska faktakunskaper som krävs. Tillsammans med formativa övningar som självrättande tester och digitala whiteboards har de visat sig effektiva för inlärning, säger han.

Även i vanliga fall arbetar han mycket med studieteknik. Eleverna får bland annat göra minnespromenader och träna på olika sätt att associera. Undervisningen baserar sig både på egna erfarenheter och internationella forskningsstudier.

Kontakt:
Henrik Toresson
070-388 79 42
henrik.toresson@alleskolan.eu

Läraren som sätter eleverna i centrum på Segeltorpsskolan

Jena Yosef, lärare på Segeltorpsskolan i Huddinge, får priset i NO (naturorienterande ämnen) för att hon fångar intresset för NO med sitt brinnande engagemang, sin uppfinningsrikedom och stora ämneskunskaper. Hon får det komplicerade att verka självklart och får eleverna att förstå betydelsen av att kunna NO i deras egna liv”.

Jena Yosef är en lärare som är mycket uppskattad av eleverna. De uppfattar henne som en vän samtidigt som hon inger respekt. Eleverna berättar bland annat hur hon ser det bästa i dem även när de är som stökigast. Genom att snappa upp elevernas egna begrepp och använda dem i undervisningen gör hon det svåra lätt att begripa.

– Det viktiga för mig som lärare är att bygga en stark relation till eleverna. Se personen och vad den behöver, för att sedan bygga ett intresse inom området så att jag kan lära ut mitt ämne, säger hon.

Kontakt:
Jena Yosef
073-651 02 37
jena.yosef@edu.huddinge.se

Matematikutvecklingen som en gräsmatta i Huddinge

Annika Macklin, lärare på Snättringeskolan i Huddinge, får priset i matematik för att hon med mod, engagemang och kreativitet bedriver individualiserad undervisning som lett till mycket goda studieresultat och för att hon aktivt informerar och inspirerar kollegor att utvecklas”.

För några år sedan bestämde sig Annika Macklin för att frigöra sig från matematikboken och på allvar börja arbeta individuellt med eleverna. Samtliga elever har fått sin individuella utvecklingsplan som liknats vid en gräsmatta. De delar som är gröna beskriver det som eleverna behärskar medan det som är brunt behöver vattnas. Elever som ligger långt framme slipper traggla med det de redan kan medan elever som ligger efter får tid att öva mer.

– Det blev mer effektivt när eleverna fick träna på det de behövde träna på och när vi inte längre var styrda av ett specifikt läromedel. När det gäller matematik känns det som om det ofta glöms bort att alla inte har samma utgångsläge, säger hon.

Kontakt:
Annika Macklin
073-937 73 82
annika.macklin@huddinge.se

Humor och glädje präglar undervisning i Halmstad

Börje Sundvall, lärare på LBS Kreativa gymnasiet i Halmstad, får priset i fysik för att han med god och aktuell ämneskompetens inspirerar och utvecklar lärandet tillsammans med både eleverna och kollegorna såväl experimentellt som teoretiskt. Som komplement och stöd för lärandet har han skapat en omfattande och väl använd bank av digitala presentationer”.

Om Börje Sundvall säger elever och kollegor att han blandar kunskap med humor, engagemang och glädje. Han är ständigt uppdaterad på det senaste och knyter an till det som händer i omvärlden. Han väcker elevernas intresse genom att berätta om roliga fakta och har även drivit tekniska projekt med teknikeleverna. När undervisningen skett på distans har vissa praktiska moment varit svårare att genomföra, samtidigt tycker han att det varit lärorikt att ha tvingats tänka om.

– Jag tror att eleverna känner att jag är en ärlig människa som pratar och skojar med dem och det har jag fortsatt med även digitalt.

Kontakt:
Börje Sundvall
073-994 00 19
borje.sundvall@lbs.se

FAKTA Lärarprisen

Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvist minne år 2021 utdelas för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som har lett till att elevernas intresse för och kunskap inom matematik och naturvetenskap har ökat”. Lärarpristagarna får 50 000 kronor vardera och ytterligare 50 000 kronor går till lärarnas respektive skolor. Pristagarna har utsetts av Akademien som helhet efter förslag från Kommittén för utbildning. Akademien delar ut fyra priser årligen i några av ämnena matematik, naturkunskap, biologi, fysik, kemi och NO.

Kontakt:
Kerstin Sahlin
Ordförande för Kungl. Vetenskapsakademiens utbildningskommitté
070-425 07 98
kerstin.sahlin@fek.uu.se

Presskontakt:
Eva Nevelius
Pressansvarig vid Kungl. Vetenskapsakademien
070-878 67 63
eva.nevelius@kva.se