Henrik Mickos

Tibble gymnasium, Täby

Ingvar Lindqvistprisen 2018

Motivering
”för sin undervisning med en mångfacetterad repertoar av vetenskapliga angreppssätt. Konkreta frågeställningar kring relevanta problem för både eleverna och samhället gör ämnet spännande. Nyttoeffekter även utanför klassrummet bidrar till att göra eleverna motiverade”
Pressmeddelande