Fyra inspirerande pedagoger får Kungl. Vetenskapsakademiens lärarpris 2018

De motiverar sina elever, uppmuntrar till ny kunskap och gör de vetenskapliga ämnena i skolan till något utöver det vanliga. Årets lärarpristagare delar på 200 000 kronor, och får utöver det ekonomiskt bidrag till aktiviteter och till skolbiblioteket.

Varje år delar Vetenskapsakademien ut fyra priser till lärare som genom entusiasm, nya idéer och engagerande arbete väcker elevers intresse för matematik, fysik, kemi, biologi, naturkunskap och NO. Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne finansieras av Kjell och Märta Beijers Stiftelse. Priset har fått sitt namn efter Akademiens tidigare preses Ingvar Lindqvist, som tog initiativ till flera akademiaktiviteter med syfte att visa på lärarnas viktiga roll i samhället.

2018 års pristagare av Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne:

Matematik

Fredrik Nilsson, Lugnets gymnasium, Falun, tilldelas Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne i matematik 2018

”för framgångsrik undervisning kompletterad med utmanande problemlösning som får både grundskole- och gymnasieelever att motiveras till vidare studier i matematik. Dessutom är han en viktig inspiratör och ”livlina” för sina kollegor vid användning av problemlösning i undervisningen”.

Fredrik Nilsson har med hjälp av tävlingar och utmaningar engagerat eleverna på Lugnets gymnasium och satt skolan på kartan genom höga placeringar i flertalet tävlingar, inklusive Matte-SM.

Genom att bjuda in föreläsare och ta med eleverna på studiebesök har Fredrik Nilsson gett eleverna inspiration och kunskap om hur matematik kan användas på ganska oväntade sätt.

– Jag känner mig överraskad och omtumlad över att ha blivit tilldelad Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne i matematik. Men framför allt är jag otroligt glad, stolt och rätt så ordentligt rörd. För mig som person och lärare ser jag priset som ett slags bevis för att det jag gör i samspelet med mina elever, saker som jag tror är bra, faktiskt också uppfattas som bra och uppskattas. Priset ger mig en trygghet i att fortsätta arbeta på det sätt jag gör, säger Fredrik Nilsson, matematiklärare och Lärarpristagare 2018

Kemi
Henrik Mickos
, Tibble gymnasium, Täby, tilldelas Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne i kemi 2018

”för sin undervisning med en mångfacetterad repertoar av vetenskapliga angreppssätt. Konkreta frågeställningar kring relevanta problem för både eleverna och samhället gör ämnet spännande. Nyttoeffekter även utanför klassrummet bidrar till att göra eleverna motiverade”.

Med sin bakgrund som doktor i kemi har Henrik Mickos introducerat eleverna i flera spännande vetenskapliga angreppssätt. Eleverna har fått bedriva vetenskapliga projekt som bland annat handlat om att förbättra produktionsprocesser inom industrin eller enzymers stereoselektivitet. De har också fått göra professionella av inomhusluft. Allt dokumenterat inom en vetenskaplig rapporteringsram.

– Jag känner mig mycket glad och hedrad att få priset. Kemin ligger mig så varmt om hjärtat och det styrker mig i föresatsen att visa på hur kemin finns överallt omkring oss och att den så lätt kan beskrivas i molekylära bilder. Än mer speciellt är det i dessa dagar när forskning och vetenskap på grumliga grunder ifrågasätts. Då är det extra roligt att få erkänsla för de insatser personalen i Tibble gymnasium gör för att föra fram komplexiteten i vad forskning är och hur den fungerar, säger Henrik Mickos, kemilärare och Lärarpristagare 2018.

Biologi
Erika Sundelin
, Björknäsgymnasiet, Boden, tilldelas Beijerstiftelsens till Ingvar Lindqvists minne Lärarpris i biologi 2018

”för att hon med höga förväntningar och bra balans mellan skratt och studier ser till att alla elever får möjlighet att utvecklas i en trygg och stimulerande studiemiljö. Med ett strukturerat elevcentrerat arbetssätt, som innebär kontinuerlig feedback och dialog med alla i klassen, ges alla elever en möjlighet att utvecklas maximalt”.

Utöver välgenomtänkta lektioner har det naturvetenskapliga projektet Nordplus har varit en del av Erika Sundelins undervisning, där eleverna på Björknäsgymnasiet i Boden har haft utbyte med en skola i Litauen. Genom projektet fick eleverna resa till Litauen, jämföra flora och fauna och titta på klimatskillnader mellan länderna. När vännerna från Litauen sedan kom till Sverige fick eleverna förbereda egna föreläsningar och ordna utflykter för att visa upp den svenska naturen och kulturen.

– Det känns förstås väldigt, väldigt roligt! Formuleringen som lyfter det viktiga arbetet i klassrummet går rakt in i hjärtat, säger Erika Sundelin, biologilärare och Lärarpristagare 2018.

NO
Hans Erkhammar
, Bagarmossens skola, Stockholm, tilldelas Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne i NO (naturorientering) 2018

”för sin entusiasmerande undervisning bottnande i gedigna kunskaper. Med konkreta och kreativa exempel i både projekt och fältstudier har han väckt elevernas intresse för naturvetenskap och gjort undervisningen tillgängliga för alla. En genomtänkt progression från åk 7 till 9 upprätthåller elevernas intresse”.

Hans Erkhammar var en av initiativtagarna till Fältstudion på Bagarmossens skola, som handlade om fältstudier i närmiljön.

– Jag tog emot prisbeskedet först med förvåning och sen stor glädje och stolthet. Jag är en vanlig NO-lärare som undervisar på Bagarmossens skola sen 28 år och jag tänker ödmjukt på alla som jag haft förmånen att möta där, säger Hans Erkhammar, NO-lärare och Lärarpristagare 2018.

Mer information
Prissumman är på 50 000 kronor till pristagaren per pris och 20 000 kronor pris till pristagarnas skolor där 10 000 kronor går till naturvetenskapliga aktiviteter och 10 000 kronor till skolans bibliotek för inköp av litteratur inom matematik och de naturvetenskapliga ämnena. Årets pris har möjliggjorts genom finansiering från Kjell och Märta Beijers Stiftelse.

Lärarpristagarna kommer att få ta emot priset under Kungl. Vetenskapsakademiens högtidssammankomst den 13 april, 2018.

Under Ingvar Lindqvistdagen den 11 april berättar årets pristagare om sitt pedagogiska arbete, alla intresserade är varmt välkomna att lyssna och inspireras, helt utan kostnad. Anmälan görs här.

Om Lärarprisen

Kungl. Vetenskapsakademien vill genom sitt lärarpris visa Sveriges lärare i matematik och naturvetenskap sin uppskattning, och samtidigt fästa samhällets uppmärksamhet på lärarnas viktiga roll för landets utveckling. Pristagarna är nominerade av kollegor, rektorer, föräldrar eller elever och har, efter beredning av Akademiens kommitté för skolfrågor, valts av akademiens ledamöter. Nomineringstiden är normalt mellan september och november varje år.