Hans Erkhammar

Bagarmossens skola, Stockholm

Ingvar Lindqvistprisen 2018

Motivering

”för sin entusiasmerande undervisning bottnande i gedigna kunskaper. Med konkreta och kreativa exempel i både projekt och fältstudier har han väckt elevernas intresse för naturvetenskap och gjort undervisningen tillgängliga för alla. En genomtänkt progression från åk 7 till 9 upprätthåller elevernas intresse”

Pressmeddelande