Fredrik Nilsson

Lugnets gymnasium, Falun

Ingvar Lindqvistprisen 2018

Motivering

”för framgångsrik undervisning kompletterad med utmanande problemlösning som får både grundskole- och gymnasieelever att motiveras till vidare studier i matematik. Dessutom är han en viktig inspiratör och "livlina" för sina kollegor vid användning av problemlösning i undervisningen”

Pressmeddelande