Fredrik Bernhardsson

Ringsbergskolan i Växjö

Ingvar Lindqvistprisen 2015

Motivering
”för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som har lett till att elevernas intresse för och kunskap inom matematik och naturvetenskap har ökat”
Pressmeddelande