Cecilia Eriksson

Alfaskolan, Solna

Ingvar Lindqvistprisen 2012

Motivering
"för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som har lett till att elevernas intresse för och kunskap inom matematik och naturvetenskap har ökat"
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information