Ingvar Lindqvistprisen 2012 – Sveriges bästa lärare har nu utsetts

En lärare från Solna, en från Limhamn, två från Uppsala och en från Enskede får årets lärarpris för sina engagerade insatser i matematik, fysik, kemi/biologi och NO. Prissumman är sammanlagt 280 000 kr, fördelat på 50 000 kr per prisområde och 20 000 kr till respektive skola.

Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) har beslutat utdela 2012 års Ingvar Lindqvistpriser till:

Cecilia Eriksson, Alfaskolan i Solna (matematik),
Per Beckman, Bergaskolan i Limhamn (fysik),
Mats Hansson och Mia Pontoppidan, Katedralskolan i Uppsala (kemi/biologi) samt
Ola Palm, Sturebyskolan i Enskede (NO)

”för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som har lett till att elevernas intresse för och kunskap inom matematik och naturvetenskap har ökat”.

Vetenskapsakademiens stora pris till lärare som inspirerar

 – Är det sant? Du skojar väl inte med mig? Det här är väl nästan som ett Nobelpris? lät några av reaktionerna när Staffan Normark, KVA:s ständige sekreterare, i torsdags kväll ringde upp pristagarna med det glada budskapet.

Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) vill genom sitt lärarpris visa Sveriges lärare i matematik och naturvetenskap sin uppskattning, och samtidigt fästa samhällets uppmärksamhet på lärarnas viktiga roll för landets utveckling. Pristagarna är nominerade av kollegor, rektorer, föräldrar eller elever och har, efter beredning av akademiens kommitté för vetenskap och skola (KVS), valts av akademiens ledamöter.

Pristagarna inbjuds som Vetenskapsakademiens gäster under några dagar i månadsskiftet mars-april 2012, där Ingvar Lindqvistdagen på akademien den 29 mars ingår i programmet. Höjdpunkten under dessa dagar blir prisutdelningen under högtidliga former vid akademiens högtidssammankomst den 31 mars, i närvaro av Kungaparet.

Prissumman om 280 000 kr fördelas enligt följande: 50 000 kr per prisområde till pristagarna samt 20 000 kr till respektive skola varav 10 000 kr ska gå till naturvetenskapliga aktiviteter och 10 000 kr till biblioteket för inköp av litteratur inom matematik och de naturvetenskapliga ämnena.

Årets priser är finansierade av Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse.

Prisutdelning: lördagen den 31 mars under Kungl. Vetenskapsakademiens högtidssammankomst, i närvaro av H.M. Konungen och H.M. Drottningen.

 

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Dokument

Kontakt

Erik Huss, pressansvarig
08-6739544, 070-6739650
erik.huss@kva.se

Ulf Lindahl, professor
Ordförande, Kommittén för vetenskap och skola
018-4714196, 0708-322761
ulf.lindahl@imbim.uu.se

Mer information

Ingvar Lindqvistprisen
Akademiens skolengagemang
Torsten Söderbergs Stiftelse
Ragnar Söderbergs stiftelse