Carolin Lysell

KLARA Norra gymnasium i Stockholm

Ingvar Lindqvistprisen 2017

Motivering
”för sitt målmedvetna arbete att skapa laborativa förutsättningar och språkmässiga nycklar i de naturvetenskapliga ämnena, framför allt kemi, till en heterogen elevgrupp”
Pressmeddelande