Camilla Christensson

Katedralskolan, Lund

Ingvar Lindqvistprisen 2019

Motivering
”för sin kontextbaserade kemiundervisning med stark anknytning i vardagsfenomen. Camilla Christensson är en lärare med lång erfarenhet, djup kunskap och i ständig utveckling genom sina forskningssamarbeten”
Pressmeddelande