Bo Widerberg

Polhemsgymnasiet, Göteborg

Ingvar Lindqvistprisen 2004

Motivering

"för hans engagerande och inspirerande insatser som lärare"

Pressmeddelande