Bo Widerberg

Polhemsgymnasiet, Göteborg

Ingvar Lindqvistprisen 2004

Motivering
"för hans engagerande och inspirerande insatser som lärare"
Pressmeddelande