Bertil Holmlund

Uppsala universitet

Söderbergska priset - Rättsvetenskap 2011

Motivering

”för hans vetenskapliga insatser i arbetsmarknadsekonomi”

Pressmeddelande