Axel Hambræus

Bladins skola, Malmö

Ingvar Lindqvistprisen 2009

Motivering
”för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som har lett till att elevernas intresse för matematik och naturvetenskap har ökat”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information