Ingvar Lindqvistprisen 2009

Fyra lärare från Hedemora, Skurup, Malmö och Stockholm får årets lärarpris för sina engagerade insatser i matematik, fysik, biologi och NO. Prissumman är på 50 000 kr per prisområde och 20 000 kr till respektive skola.

Doris Lindberg, Carlssons skola, Stockholm, Axel Hambræus, Bladins skola, Malmö, Bo Bergström, Martin Koch-gymnasiet, Hedemora, Helene Kamf, Mariaskolan, Skurup

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela 2009 års Ingvar Lindqvistpriser till:

Doris Lindberg, Carlssons skola, Stockholm (matematik),
Axel Hambræus, Bladins skola, Malmö (fysik),
Bo Bergström, Martin Koch-gymnasiet, Hedemora (biologi), och
Helene Kamf, Mariaskolan, Skurup (NO),

”för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som har lett till att elevernas intresse för matematik och naturvetenskap har ökat”.

Vetenskapsakademiens stora pris till lärare som inspirerar
Vetenskapsakademien vill genom sitt lärarpris visa Sveriges lärare i matematik och naturvetenskap sin uppskattning, och samtidigt fästa samhällets uppmärksamhet på lärarnas viktiga roll för landets utveckling. Pristagarna är nominerade av kollegor, rektorer, föräldrar eller elever och har, efter beredning av akademiens kommitté för vetenskap och skola (KVS), valts av akademiens ledamöter.

Pristagarna inbjuds som Vetenskapsakademiens gäster under några dagar i månadsskiftet mars-april 2009, där Ingvar Lindqvistdagen (se länk nedan) på akademien den 1 april ingår i programmet. Höjdpunkten under dessa dagar blir prisutdelningen under högtidliga former vid akademiens högtidssammankomst den 31 mars.

Prissumman är nu fördubblad till 50 000 kr per prisområde. Respektive skola får dessutom dels 10 000 kr till naturvetenskapliga aktiviteter, dels 10 000 kr till sitt bibliotek för inköp av litteratur inom matematik och de naturvetenskapliga ämnena. Årets pris har möjliggjorts genom stöd från Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser.

Prissumma
50 000 kr per prisområde till pristagarna samt 20 000 kr till respektive skola. Priserna delas ut 31 mars under Kungl. Vetenskapsakademiens högtidssammankomst.

Mer information
Information om pristagarna finns under Relaterade dokument nedan.

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Dokument