Annika Macklin

Snättringeskolan, Huddinge

Ingvar Lindqvistprisen 2021

Motivering
”för att hon med mod, engagemang och kreativitet bedriver individualiserad undervisning som lett till mycket goda studieresultat och för att hon aktivt informerar och inspirerar kollegor att utvecklas”
Pressmeddelande