Anders Palm

Värmdö gymnasium, Stockholm

Ingvar Lindqvistprisen 2005

Motivering
"för hans engagerande och inspirerande insatser som lärare"
Pressmeddelande