Anders Palm

Värmdö gymnasium, Stockholm

Ingvar Lindqvistprisen 2005

Motivering

"för hans engagerande och inspirerande insatser som lärare"

Pressmeddelande