Anders Agell

Uppsala Universitet

Söderbergska priset - Rättsvetenskap 1997

Motivering
"för arbeten inom skadesråndsrätt och familjerätt"
Pressmeddelande