Om Sjöbergpriset

Priset utdelas av Kungl. Vetenskapsakademien och Sjöbergstiftelsen, som även finansierar priset. Stiftelsen grundades 2016, och det första priset offentliggjordes i februari 2017.

Bengt Sjöberg
Bengt Sjöberg

Sjöbergstiftelsen grundades 2016 av affärsmannen Bengt Sjöberg, som donerade två miljarder kronor med syfte att främja vetenskaplig forskning med huvudsaklig inriktning på cancer, hälsa och miljö.