Om Sjöbergpriset

Priset utdelas i samarbete mellan Kungl. Vetenskapsakademien och Sjöbergstiftelsen. Sjöbergstiftelsen står även för finansieringen av priset. Stiftelsen grundades 2016, och det första priset offentliggjordes i februari 2017.

Sjöbergstiftelsen grundades 2016 av affärsmannen Bengt Sjöberg, som donerade två miljarder kronor med syfte att främja vetenskaplig forskning med huvudsaklig inriktning på cancer, hälsa och miljö.

Det första Sjöbergpriset offentliggjordes i februari 2017. Det har sedan dess utdelats årligen till den eller de som gjort avgörande bidrag till cancerforskningen. Prissumman uppgår till motsvarande en miljon dollar, 100 000 dollar i form av ett personligt pris och 900 000 dollar som ska användas av mottagaren för att bedriva fortsatt forskning om cancer. Till pristagare utses i första hand forskare som kan förväntas göra stora insatser för cancerforskningen i framtiden. De nominerade bör vara yngre än 60 år.

James P. Allison, en av de första två Sjöbergpristagarna, tar emot Sjöbergpriset ur H.M. Konungens hand vid Vetenskapsakademiens Högtidssammankomst 2017. Foto: Markus Marcetic.

Nominering och utdelning

Vetenskapsakademien bjuder varje år in erkända forskare att nominera kandidater till Sjöbergpriset. De nominerade utvärderas därefter av en särskild priskommitté vars medlemmar utses av Akademien på en period av tre år. Kommittén anlitar även externa sakkunniga för att granska de mest framstående kandidaterna.

Beslut om utdelning av Sjöbergpriset fattas av Vetenskapsakademien som helhet och bekräftas därefter av Sjöbergstiftelsens styrelse. Offentliggörandet sker vanligen i februari månad och priset utdelas vid Vetenskapsakademiens högtidssammankomst i slutet av mars.