Om Bengt Sjöberg

När Bengt Sjöberg blev sjuk i cancer förändrades hans syn på livet radikalt. Under de 40 år han verkat som affärsman i Hongkong hade han skapat en avsevärd förmögenhet. Nu skulle pengarna komma till nytta för ett ändamål han kände starkt för.

Bengt Sjöberg
Bengt Sjöberg.

Bengt Sjöberg, född 1949, kom från Lysekil på västkusten och var den fjärde sonen i en lantbrukarfamilj. Familjen hade aldrig gott om pengar och Bengt beskrevs av sina syskon som något av en drömmare. Som liten fantiserade han särskilt gärna om fina motorcyklar och bilar han skulle kunna skaffa sig när han blev stor.

Efter en ekonomexamen vid Göteborgs universitet och tjänstgöring vid handelssekretariaten i Prag och Jiddah kom Bengt Sjöberg att ägna sitt yrkesverksamma liv åt logistikbranschen. Han anställdes som platschef i Hongkong för ASG:s fjärranösternverksamhet och byggde upp en bolagsstruktur på plats. Som person var han målmedveten, kreativ och en god lyssnare med ett stort intresse för människor, vilket gjorde att han snart rönte stora framgångar. Om Bengt Sjöberg har det sagts att han inte var den som märktes mest när han klev in i ett rum, men han var alltid den som hade med sig ett resultat på vägen ut.

Första steget mot vad som kom att bli en betydande förmögenhet togs i slutet av 1980-talet när ASG beslutat sig för att sälja utlandsverksamheterna. Bengt Sjöberg fick möjlighet att köpa fjärranösternverksamheten förmånligt. Något år senare förvärvade han SJ:s A-aktier i ASG och fick plötsligt 27 procent av röstetalet i koncernen. När ASG senare såldes till Danzas byttes aktieinnehavet till likvida medel samtidigt som Bengt Sjöbergs roll som vd upphörde.

Han började ägna sig åt investeringar och lånade ut pengar till nyföretagande. Det blev många stora och djärva satsningar. Ibland gick det över förväntan, ibland förlorade han nästan allt och fick börja om från början igen. Men han behöll alltid sin positiva grundinställning och förmåga att hitta lösningar. Att han ständigt hade nya idéer i bakfickan bidrog nog till att han jobbade nästan jämt.

Fem år efter att ASG sålts startade han en efterföljare inom logistikbranschen, APC. Satsningen var lyckosam och med den ökande europeiska importen från Kina kunde ett eget Hongkongbolag byggas upp och expandera med dotterbolag i Asien och Europa.

Med logistikbranschens omstrukturering på 2010-talet förändrades dock förutsättningarna. Branschen gick från att bygga på nära relationer till världsomspännande logistiknätverk. Bengt Sjöberg bestämde sig då för att avveckla ägandet i APC-koncernen och sålde den till det japanska logistikföretaget Nippon Express. I november 2015 lämnade han verksamheten helt och hållet.

Bara några månader senare skulle hans liv ta en ny vändning. Av en läkare i Hongkong fick han beskedet att den envisa hosta han dragits med kom från tumörer i lungorna. Han, som aldrig hade varit sjuk, gick på behandlingar och träffade andra med samma sjukdom. En djup förståelse för dem som drabbats av cancer växte fram – och en önskan om att få göra gott.

Tankarna på en stiftelse hade funnits redan tidigare men syftet hade inte varit klart. Nu visste han med ens hur han ville använda sina rikedomar. Men eftersom prognosen för sjukdomen var dålig brådskade det att få allt på plats. Förutom stöd till olika forskningsprojekt var tanken att dela ut ett större anslag, en miljon dollar, tillsammans med Vetenskapsakademien. Sjöbergpriset, som det kom att kallas, går till någon forskare eller forskargrupp som gjort viktiga insatser inom cancerområdet, för att bidra till vidareutveckling av upptäckten.

I maj 2016 offentliggjordes att Bengt Sjöberg donerat två miljarder kronor till en stiftelse vid namn Sjöbergstiftelsen, en av de största privata donationerna i svensk historia. Målsättningen var att göra skillnad för cancerforskningen och den vård som möter cancerpatienter.

”Jag är affärsman och har ägnat mitt liv åt att bygga företag, men det här är det mest givande jag ägnat mig åt och jag vill se resultat så snart som möjligt”, sade Bengt Sjöberg vid offentliggörandet.

I slutet av året blev dock Bengt Sjöberg allt sjukare och han avled 17 januari 2017 vid 67 års ålder. Han hade förverkligat drömmen om en stiftelse men hann aldrig se Sjöbergpriset delas ut. De första pristagarna offentliggjordes i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien 14 februari 2017.