Nominering och utdelning

Priset utdelas sedan 1979 och tilldelas i första hand en individuell svensk eller utländsk forskare, och i övrigt gemensamt till forskargrupper, bestående av högst tre personer

Akademien tillsätter en priskommitté som som tar fram förslag för nominering och under hösten tar Akademien beslut om pristagare. Priset överlämnas under Akademiens årliga högtidssammankomst påföljande vår.