Nominering och utdelning


Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning inbjuder svenska universitet och högskolor med fasta forskningsresurser inom aktuella områden att inkomma med förslag till pristagare. Individuellt ingivna ansökningar om pris eller bidrag beaktas inte.

Beslut om pris fattas av Stiftelsens styrelse. Inför styrelsens prisbeslut görs en beredning i Vetenskapsakademiens berörda klasser, som vanligen även anlitar externa sakkunniga. Årets priser delas ut vid Akademiens högtidssammankomst den 31 mars.

Stödet kan utgå årligen under en period på upp till tre år, med möjlig förlängning ytterligare ett eller två år.