Vetenskapsakademiens ständige sekreterare kommenterar forskningspropositionen

Regeringen presenterade i går den proposition som ska peka ut riktningen för Sveriges forskningspolitik under de närmaste åren. Betydande summor tillförs, både till lärosätena och forskningsråden. Vetenskapsakademien instämmer helt med det övergripande målet att stärka Sveriges position som forskningsnation, men vill se en tydligare prioritering på kvalitet i fördelningen av forskningsmedel.

– Det är glädjande att regeringen föreslår en ökning av de statliga forskningsmedlen. Forskningen behövs mer än någonsin i en tid med pandemier, klimatförändringar och andra stora utmaningar, säger Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Göran K. Hansson. Men det är långt kvar till det enprocentsmål som Akademien och flera andra aktörer förordar.

Den största satsningen görs på forskningsmedel till universitet och högskolor, som förstärks med över 800 miljoner kronor per år. Vetenskapsrådet får också betydande nytillskott, men merparten är riktade satsningar. Under innevarande mandatperiod går bara 80 miljoner kronor till Vetenskapsrådets pott för fri forskning, medan lärosätena får ökade forskningsanslag på över 2 miljarder kronor under samma tid.

– Vi hade önskat att regeringen satsat mer på fri forskning och fördelning av medlen efter kvalitet, säger Göran K. Hansson. Den stora satsningen på forskningsanslag till universitet och högskolor ställer stora krav på lärosätena att förbättra sin kvalitetsgranskning och interna resursfördelning.

– För Sverige som forskningsnation är det avgörande att det finns pengar för fri grundforskning. Regeringen satsar kraftfullt på behovsstyrd forskning, men det behöver kompletteras med fri forskning där projekten finansieras efter kvalitetsgranskning, till exempel i Vetenskapsrådet. Det är ofta inom sådana projekt som de verkligt nyskapande forskningsrönen görs, säger Göran K. Hansson.

Kontakt
Göran K. Hansson, Vetenskapsakademiens ständige sekreterare
goran.hansson@kva.se, 070-878 87 38

Presskontakt:
Eva Nevelius, pressansvarig vid Vetenskapsakademien
eva.nevelius@kva.se, 070-878 67 63

 

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.