”Ökade forskningsanslag mer angeläget än någonsin”

Januaripartierna presenterade under tisdagen en överenskommelse som innebär ökade anslag till svensk forskning. Att höja de statliga forskningsanslagen är särskilt angeläget i spåren av pandemin, men satsningarna måste träffa rätt, säger Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare.

– Vi är glada att politikerna hörsammat budskapet att de privata stiftelsernas forskningsstöd minskar i pandemins svallvågor och höjt forskningsbudgeten. Ska Sverige fortsatt vara en framstående forskningsnation måste staten satsa på den fria forskningen, säger Göran K. Hansson, ständig sekreterare vid Kungl. Vetenskapsakademien.

Under tisdagen presenterade Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni januaripartiernas budgetförslag. Sammanlagt uppgår satsningarna på forskning och innovation till 3,4 miljarder 2021. Vetenskapsrådet får höjda anslag med 1,1 miljarder, varav en stor del är vikt åt forskningens infrastruktur.

– Det är positivt att man ger ökade möjligheter för Vetenskapsrådet att i fri konkurrens och genom sakkunnig bedömning fördela forskningsmedel, samtidigt som man fullföljer satsningen på infrastruktur, säger Göran K. Hansson.

Högskolorna får ett höjt basanslag på sammanlagt 1,2 miljarder kronor 2021.

– Höjda basanslag lägger ett tungt ansvar på lärosätena, nu är det viktigt att de höjda anslagen verkligen går till bra forskning och inte till administration, säger Göran K. Hansson.

Kontakt: 
Fredrik All
Kommunikationsansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien
fredrik.all@kva.se
08-673 95 63