Uppdaterad delrapport om munskydd och ventilation från Akademiens expertgrupp om Covid-19

Den 19 november 2020 publicerade Vetenskapsakademiens expertgrupp om Covid-19 sin delrapport om munskydd och ventilation, Åtgärder för att minska spridningen av Covid-19. Sedan dess har det kommit nya studier och expertgruppen publicerar nu en uppdaterad version som sammanfattar det aktuella kunskapsläget.

Expertgruppen har bland annat tittat på nya studier om vilken typ av munskydd som mest effektivt minskar risken för att sprida eller inhalera aerosoler och droppar och studier där man jämför smittspridningen i samhällen med eller utan rekommendation att använda munskydd.

Dessa rapporter stödjer den tidigare slutsatsen att god ventilation med luftutbyte och användning av munskydd är viktiga åtgärder för att minska smittspridningen i inomhusmiljöer, även i kollektivtrafiken. Användningen av munskydd är särskilt viktig inom all sjuk- och äldrevård.