Strömer-Ferrnerska belöningen

Ändamål och villkor: Som belöning åt en svensk medborgare, vilken utfört framstående vetenskapligt arbete inom första eller andra klassens ämnesområde.
Utdelning matematik: 2020, 2022, 2024
Utdelning astronomi och rymdvetenskap: 2021, 2023, 2025