Sjöbergpristagare ger nytt hopp till patienter med lungcancer

Årets Sjöbergpris på en miljon dollar går till kemisten Kevan Shokat från USA. För tio år sedan blev han först i världen med att lyckas hämma ett av de muterade protein som orsakar flest cancerfall. Ett stort vetenskapligt genombrott som nu ger hopp för svårt sjuka lungcancerpatienter.

”för upptäckter som möjliggör blockering av muterad K-Ras i cancerbehandling”

Det har länge varit känt att mutationer i vissa gener ger upphov till cancer. Vanligast bland dessa så kallade onkogener är en familj bestående av de tre RAS-generna. Totalt bedömer man att 20 procent av all cancer orsakas av RAS-mutationer, däribland 30 procent av all lungcancer och 80 procent av all bukspottkörtelcancer.

I närmare 40 år har forskare försökt utveckla läkemedel som kan blockera funktionen hos muterade Ras-proteiner. Men det har visat sig vara mycket svårt och betraktades ett tag i princip som omöjligt.

Kevan Shokat pratar med en medarbetare vid sitt labb. Foto: Cindy Chew

När Kevan Shokat år 2013 lyckades utveckla den första hämmaren mot ett muterat Ras-protein, K-Ras (G12C), väckte det därför stor uppmärksamhet. Han konstruerade en molekyl som fäster på proteinet och låser fast det i ett inaktivt läge. Det leder till att celldelningen upphör och tumörens tillväxt avstannar.

Den aktuella mutationen ger bland annat upphov till en svår form av lungcancer som framför allt förekommer bland storrökare. Ett första läkemedel mot lungcancer baserat på Shokats upptäckt godkändes i USA 2021. Jämfört med annan behandling har det visat sig ge både förbättrad livskvalitet och förlängd överlevnad på i genomsnitt en månad.

”Startskottet på en nya era”

I likhet med andra cancermediciner är det inte alla patienter som svarar på behandlingen och det finns tecken på att tumörerna kan utveckla resistens. Men ett intensivt utvecklingsarbete pågår nu för att ytterligare förbättra den första generationens läkemedel.

– Det här är startskottet på en helt ny era där man bygger vidare på grundupptäckten. Det har redan betytt mycket för lungcancerpatienter och i framtiden kan det få stor betydelse även för andra grupper av patienter vars cancer är orsakad av muterade Ras-proteiner, säger Urban Lendahl, professor i genetik vid Karolinska Institutet och ledamot av priskommittén.

Kevan Shokat själv är mycket glad över att ha tilldelats Sjöbergpriset där större delen av summan, 900 000 dollar, utgörs av ett forskningsanslag.

– Det sätt som priset är strukturerat på innebär att större delen av pengarna går till forskning. Det här är det största anslag jag har sett och det kommer att göra stor skillnad för vår forskning. Jag uppskattar verkligen hur det är upplagt, säger han.

FAKTA Pristagaren

Kevan M. Shokat föddes i Boulder City, Nevada, USA 1964. Han blev fil.dr i organisk kemi vid University of California, Berkeley 1991. I dag är han professor vid Department of Cellular and Molecular Pharmacology, University of California, San Francisco, och professor vid Department of Chemistry, University of California, Berkeley samt Investigator vid Howard Hughes Medical Institute.

Kevan Shokat, University of California

FAKTA Sjöbergpriset

Priset utdelas i samarbete mellan Kungl. Vetenskapsakademien och Sjöbergstiftelsen. Sjöbergstiftelsen står även för finansieringen. Priset inrättades efter en donation av affärsmannen Bengt Sjöberg som gick bort i sviterna av cancer 2017. Målsättningen med donationen var att främja vetenskaplig forskning med huvudsaklig inriktning på cancer, hälsa och miljö, och priset går till den eller de som gjort avgörande bidrag inom cancerforskningen. Priset består av 100 000 US dollar i form av ett personligt pris, och 900 000 US dollar i anslag till fortsatt forskning. 2023 års Sjöbergpris kommer att delas ut i samband med Akademiens högtidssammankomst 31 mars. Prisföreläsning hålls samma dag kl 11 på Karolinska institutet, se kalendariet för mer information.

Kontakt

Sakkunniga

Urban Lendahl, professor i genetik vid Karolinska Institutet
urban.lendahl@ki.se
070-844 65 12

Jan Nyman, docent och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset
jan.nyman@oncology.gu.se
070-917 03 87

Presskontakt

Eva Nevelius, pressansvarig vid Vetenskapsakademien
eva.nevelius@kva.se
070-878 67 63