Ny kunskap om cancerläkemedel gav Sjöbergpris

Benjamin L. Ebert, USA, får årets Sjöbergpris på en miljon US dollar, för sin forskning om hur substansen lenalidomid verkar vid behandling av blodcancer. Upptäckten av den mekanism som framkallar nedbrytningen av proteiner i cancerceller kan få stor betydelse vid utvecklingen av nya läkemedel i framtiden.

Historien om läkemedelssubstansen börjar med en tragedi. På 1950- och 60-talen fick en del kvinnor med kraftigt illamående under graviditeten talidomid som i Sverige gick under namnet Neurosedyn. Det kom att orsaka en rad missbildningar hos fostren vilket ledde till att det togs bort från marknaden.

Flera år senare visade det sig dock att talidomid, och framför allt den nya substansen lenalidomid, hade effekt vid behandling av vissa benmärgssjukdomar. Men exakt varför det fungerade förstod forskarna inte.

Det är här som Benjamin L. Ebert kom in i bilden. Han kartlade mekanismen bakom substansens funktion. Lenalidomid fungerar som ett klister som gör att proteiner, nödvändiga för cancercellens överlevnad, styrs om till cellens egen avfallshantering och bryts ned. Detta leder i sin tur till att cellen dör.

– Den här principen är viktig och själva mekanismen är mycket elegant. Konceptet var dessutom helt nytt, säger priskommitténs ordförande Bengt Westermark.

Han kallar Benjamin Eberts fynd för epokgörande och menar att det kommer att få stor betydelse för utvecklingen av nya cancerläkemedel.

– Den största kliniska nyttan man sett hittills gäller multipelt myelom som är en benmärgssjukdom. Många av de proteiner som driver cancerväxt har hittills varit svåra att påverka med läkemedel. Benjamin Eberts upptäckt visar att det kan vara möjligt att styra även sådana proteiner till nedbrytning och därmed bromsa tumörväxten.

Sjöbergpriset är uppdelat i 100 000 US dollar i form av ett personligt pris och 900 000 US dollar som ska användas till fortsatt forskning. Det är något som kommer mycket väl till pass för Benjamin L. Ebert som är en i högsta grad aktiv forskare mitt uppe i karriären.

– För laboratoriet är det verkligen underbart med den här summan pengar. Det innebär att vi kan ställa fler och djärvare frågor och ge oss i kast med nya områden. Jag hade sannerligen inte förväntat mig att få det här priset, säger han.

FAKTA Om pristagaren och prismotivering

Benjamin L. Ebert är född 1970 i Boston, Massachusetts, USA. Han blev fil.dr vid Oxford University 1995 och leg. läk. vid Harvard Medical School 1999. Han är nu professor i medicin vid Harvard University och chef för medicinsk onkologi vid Dana-Farber Cancer Institute i Boston, Massachusetts, USA.

Han tilldelas 2021 års Sjöbergpris för sin upptäckt av verkningsmekanismen för lenalidomid vid behandling av blodsjukdomar”.

Benjamin L. Ebert, Harvard Stem Cell Institute

Om Sjöbergpriset

Det här är femte gången som Sjöbergpriset delas ut. Kungl. Vetenskapsakademien utser pristagare och Sjöbergstiftelsen står för finansieringen. Priset inrättades efter att affärsmannen Bengt Sjöberg, som själv drabbats av cancer, donerat två miljarder kronor med syfte att främja vetenskaplig forskning med huvudsaklig inriktning på cancer, hälsa och miljö. Bengt Sjöberg kom från Lysekil men arbetade och verkade i många år i Hongkong.

 

Kontakt

Sakkunniga:
Bengt Westermark
Ordförande för priskommittén
070-818 18 44
bengt.westermark@igp.uu.se

Rune Toftgård
Sekreterare för priskommittén
08-673 95 60
rune.toftgard@kva.se

Eva Hellström Lindberg
Professor i hematologi
073-699 87 82
eva.hellstrom-lindberg@ki.se

Maria Masucci
Professor i virologi
070-544 86 90
maria.masucci@ki.se

Presskontakt:
Eva Nevelius,
pressansvarig vid Kungl. Vetenskapsakademien
070-878 67 63
eva.nevelius@kva.se