Pressinbjudan: Crafoordpristagare som studerat evolutionen kommer till Lund

Nu kommer han till Lund, evolutionsbiologen Dolph Schluter, årets Crafoordpristagare i biovetenskaper! Dolph Schluter har gått i Charles Darwins fotspår och gett oss ny kunskap om hur nya arter blir till i naturen. Media har möjlighet att träffa honom i samband med ett studiebesök vid Biologiska museets entomologiska samlingar i Lund.

Årets Crafoordpristagare i biovetenskaper, Dolph Schluter, kommer från University of British Columbia i Kanada och har gjort nydanande studier av finkar och spigg. De visar bland annat att det kan gå snabbare än man tidigare trott när nya arter uppstår. Idag anses Dolph Schluter vara en av våra främsta auktoriteter på vilken roll ekologin spelar för hur arter blir till och diversifieras. Kunskap som bland annat har relevans nu när arter behöver anpassa sig till ett förändrat klimat.

Här kan du läsa mer om honom och se en kort video som släpptes i samband med att priset offentliggjordes tidigare i år.
Läs mer och se videon

Dolph Schluter kommer att hålla sin prisföreläsning i LUX, Helgonavägen 3, måndag 8 maj kl. 10.30 -12.00. Journalister är välkomna att deltaga vid föreläsningen.
Läs mer

Men media bjuds också in till det studiebesök vid Biologiska museets entomologiska samlingar i Ekologihuset, Sölvegatan 37, i Lund som sker kl 14.00 samma dag. Där kommer det även att ges tillfälle att ställa frågor till pristagaren och göra kortare enskilda intervjuer i mån av tid.

De entomologiska samlingarna innehåller mer än 3,8 miljoner insekter och är en av de främsta i sitt slag i världen. Samlingarna visar på den oerhörda artrikedom som finns bland insekterna. Niklas Wahlberg, professor i systematisk biologi vid Lunds universitet och föreståndare för museet kommer att visa pristagaren runt. Hans specialitet är fjärilars evolutionshistoria.
Läs mer om insektssamlingen

Du kan anmäla dig till prisföreläsningen och/eller studiebesöket till:
Eva Nevelius, pressansvarig vid Vetenskapsakademien,
eva.nevelius@kva.se 
070-878 67 63

Vi behöver ha din anmälan senast fredag 5 maj.