Nytt Akademiuttalande om vaccinering mot covid-19

Deltavarianten av coronaviruset sprider sig nu snabbt både i Sverige och internationellt. Det gör covid-19-vaccinationer allt viktigare, eftersom de både skyddar mot sjukdom och minskar smittspridningen. Med tiden avtar dock vaccinskyddet gradvis, vilket ökar risken för nya sjukdomsfall, allra mest för sårbara personer. 

Riskerna ökar ytterligare när flera av pandemirestriktionerna nu lyfts, i enlighet med regeringens beslut i tisdags. Kungl. Vetenskapsakademien rekommenderar därför att avskaffandet av restriktioner kombineras med ökade ansträngningar att förbättra vaccinationstäckningen och immunitetsskyddet i befolkningen. Akademien ställer sig bakom de förslag till åtgärder som lagts fram av vår expertgrupp om Covid-19:

  • Ytterligare ansträngningar bör göras för att nå ovaccinerade i samhället.
  • Äldre personer och smittutsatt vårdpersonal bör erbjudas en påfyllnadsdos inom nio månader efter dos två.
  • Vaccination bör snarast erbjudas immunbristpatienter och deras familjemedlemmar ner till 12 år, och i särskilda fall även till patienter under 12 år.
  • Om smittspridningen fortsätter att öka bör vaccination även erbjudas unga mellan 12 och 15 år, och därefter även en tredje dos till övriga befolkningen.
  • Sverige bör fortsätta sitt engagemang i de internationella vaccinfrågorna för att öka vaccinationsfrekvensen globalt.

Läs hela uttalandet

Läs expertgruppens rapport