Ingvar Lindqvistdagen 2023

Datum: 2023-03-29

Tid: 13:00 - 17:30

Adress: Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A,Stockholm

Lokal: Beijersalen

Sista anmälningsdatum: 2023-03-28 23:55

Ingvar Lindqvistdagen 2023

Ingvar Lindqvistprisen, Vetenskapsakademiens lärarpris, delas varje år ut till lärare som genom entusiasm, nya idéer och engagerande arbete väcker elevers intresse för några av ämnena matematik, fysik, kemi, biologi, naturkunskap och NO. Under Ingvar Lindqvistdagen berättar årets pristagare om sitt pedagogiska arbete. Under dagen hålls också tre inspirationsföreläsningar om hållbar utveckling från ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Program

Rickard Fors, Södra Latins gymnasium, Stockholm, (matematik)

 

Martin Harari Thuresson, Lindholmens tekniska gymnasium, Göteborg (fysik)

 

Jonas Kronkvist, ProCivitas privata gymnasium, Helsingborg (kemi)

 

Preeti Gahlawat, Rödabergsskolan, Stockholm (NO)

 

Alexandre Antonelli, forskningschef för Kew Gardens i Storbritannien och professor i biologisk mångfald vid Göteborgs Universitet, kommer prata om sin forskning kring hur klimat, miljö och geografi påverkar den biologiska mångfalden

 

John Hassler, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet, samt ledamot i Kommittén för priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, kommer att prata om klimatekonomi och sin forskning där han bygger globala modeller för att studera det långsiktiga samspelet mellan klimat och ekonomi.

 

Anna Danielsson, professor i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet och ledamot i Sveriges Unga Akademi, som forskar kring frågor om identitet, genus, social klass och makt i relation till undervisning och lärande i naturvetenskap.

 

Hela programmet för dagen

Deltagandet är kostnadsfritt och öppet för allmänheten. Föranmälan krävs.

Ett evenemang under Akademidagarna 2023

Ingvar Lindqvistsprisen finansieras av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Kungl. Vetenskapsakademien ansvarar för att utse pristagare.

 

När du anmäler dig till något av Vetenskapsakademiens evenemang kommer Akademien att behandla dina angivna personuppgifter för att planera och genomföra detta. Läs mer i Akademiens Integritetspolicy.

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post gdpr@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt: Peter Brandén
E-post: program@kva.se