Ingvar Lindqvistdagen 2023

Datum: 2023-03-29

Tid: 13:00 - 17:30

Adress: Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A,Stockholm

Lokal: Beijersalen

Sista anmälningsdatum: 2023-03-28 23:55

Varje år delar Vetenskapsakademien ut Ingvar Lindqvistprisen till lärare som genom entusiasm, nya idéer och engagerande arbete väcker elevers intresse för matematik, fysik, kemi, biologi, naturkunskap och NO.

Ingvar Lindqvistprisen 2023 tilldelades:

  • Rickard Fors, Södra Latins gymnasium, Stockholm, (matematik)
  • Martin Harari Thuresson, Lindholmens tekniska gymnasium, Göteborg (fysik)
  • Jonas Kronkvist, ProCivitas privata gymnasium, Helsingborg (kemi)
  • Preeti Gahlawat, Rödabergsskolan, Stockholm (NO)

Under Ingvar Lindqvistdagen berättar pristagarna om sitt pedagogiska arbete. Vi får också lyssna till spännande föreläsningar om hållbar utveckling från ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv av:

  • Alexandre Antonelli, forskningschef för Kew Gardens i Storbritannien och professor i biologisk mångfald vid Göteborgs Universitet, kommer prata om sin forskning kring hur klimat, miljö och geografi påverkar den biologiska mångfalden
  • John Hassler, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet, samt ledamot i Kommittén för priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, kommer att prata om klimatekonomi och sin forskning där han bygger globala modeller för att studera det långsiktiga samspelet mellan klimat och ekonomi. 
  • Anna Danielsson, professor i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet och ledamot i Sveriges Unga Akademi, som forskar kring frågor om identitet, genus, social klass och makt i relation till undervisning och lärande i naturvetenskap.

Program>

Deltagandet är kostnadsfritt och öppet för allmänheten. Föranmälan krävs. 

Obs, anmäl dig endast om du vill komma och se föreläsningen på plats. Vi kommer också livesända föreläsningen på den här webbsidan. För att titta på streamen behövs ingen anmälan.

Foton: Fors: Frida Walström, Hariri Thuresson: Anna-Maria Rogbrant, Kronkvist: Mikael Björklund, Gahlawat: privat

Ett evenemang under Akademidagarna 2023

Ingvar Lindqvistsprisen finansieras av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Kungl. Vetenskapsakademien ansvarar för att
utse pristagare


När du anmäler dig till något av Vetenskapsakademiens evenemang kommer Akademien att behandla dina angivna personuppgifter för att planera och genomföra detta. Läs mer i 
Akademiens Integritetspolicy.

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post gdpr@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt: Peter Brandén
E-post: program@kva.se