Forskning om molekylär syntes och tvådimensionella material prisas av Akademien

Vid sin sammankomst den 30 mars beslutade Kungl. Vetenskapsakademien att prisbelöna Daniel Strand, Lunds universitet och Saroj Prasad Dash, Chalmers tekniska högskola för deras framstående forskning.

Daniel Strand, foto: Johan Joelsson, Lunds universitet
Daniel Strand, foto: Johan Joelsson, Lunds universitet

Edlundska priset 2023

Daniel Strand, professor vid Centrum för analys och syntes, Kemiska institutionen, Lunds universitet tilldelas Edlundska priset 2023 på 100 000 kronor ”för hans nyskapande forskning avseende mekanistiskt inspirerade lösningar av klassiska problem i syntes av naturprodukter och andra funktionella molekyler. ”

Daniel Strand, Lunds universitet

 

 

Saroj Prasad Dash, foto: Oscar Mattsson, Chalmers tekniska högskola
Saroj Prasad Dash, foto: Oscar Mattsson, Chalmers tekniska högskola

Wallmarkska priset 2023

Saroj Prasad Dash, biträdande professor vid Kvantkomponentfysik, institutionen Mikroteknologi och nanovetenskap, Chalmers tekniska högskola tilldelas Wallmarkska priset 2023 på 110 000 kronor ”för hans banbrytande forskning kring spintronik i 2D-skikt i nya material, inte minst grafen, samt topologiska och magnetiska skikt. ”

Saroj Prasad Dash, Chalmers tekniska högskola

 

 

Läs mer om de nationella priserna