Brev till rektorer vid svenska lärosäten angående forskaren Ahmadreza Djalali

I ett brev till rektorer vid ett antal svenska lärosäten vädjar Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Göran K. Hansson om att de kraftfullt verkar för att den svenske forskaren Ahmadreza Djalali friges och att de använder alla sina kontakter med regering, myndigheter, universitetsrektorer, forskare och andra i Iran för att rädda hans liv.

Läs mer