Biokemisten som vill förändra undervisningen i naturvetenskap

Vissa känner nog igen Ulf Ellervik från TV-programmen Fråga Lund och Grym kemi. Andra har sett honom tituleras ”giftexperten” i spalterna. Han har en stark drivkraft att dela med sig av sin kunskap till andra och ett genuint intresse för undervisning. I sommar blir han ny ordförande för Akademiens utbildningskommitté.

Att det går att väcka intresset för ämnen som många tycker är svåra har professorn i bioorganisk kemi vid Lunds universitet visat genom sina många populärvetenskapliga böcker. Där presenterar han kemi utifrån det som kittlar. Ofta har det handlat om gifter (numera är det till honom media ringer när de vill ha kommentarer om det senaste giftmordet) men han har också skrivit om äckliga kroppsvätskor, mat och kärlek bland annat.

– Varför läser man deckare? Jo, ond bråd död är ovanligt intressant. Om man börjar med kontexten och något som är spännande så kan man sedan komma till det vetenskapliga. Men vi behöver också sätta ansikten på vetenskapen. Det ska helst handla om dig eller någon som du känner som drabbas av kemi. Då blir det mänskligt, säger han.

Själv har han drabbats så hårt av kemi att han beskriver det som en ”djup förälskelse”. Under hela sin forskarkarriär har han alltid valt att ägna sig åt den tredje uppgiften också, att föra ut vetenskapen till folket. Förutom sina böcker och föreläsningar har han medverkat i Skavlan, sommarpratat i P1 – och undervisat.

Ulf Ellervik Foto: Freddy Billqvist
Jag vill påverka hur utbildningen ser ut i Sverige. Jag har mycket energi som jag kan bidra med och en god bild av hur utbildningssystemet fungerar på alla nivåer.

– Det handlar nog om att jag gillar att förklara saker och är otroligt nyfiken. Med det följer en vilja att förklara för andra också. Men det jag har sett av undervisningen i naturvetenskap ute på grundskolorna är att det i vissa fall inte presenteras på ett sätt som tilltalar dagens ungdomar. Ibland tycker inte ens jag det verkar spännande.

En hjälp på vägen skulle kunna vara det digitala läromedlet Din Kemi som han arbetat med de senaste åren. Där sätts ämnet in i sitt sammanhang, och eleverna får till exempel lära sig kemin bakom en enkel huvudvärkstablett. Din Kemi finns fritt tillgängligt på nätet och en förhoppning är att i framtiden även få in fysik och biologi.

Bra material anpassat för rätt målgrupp är något han vet efterfrågas av lärare. Dessutom måste det vara kvalitetssäkrat och där menar han att Vetenskapsakademiens många ledamöter kan göra en insats.

Ett hus fullt med kunskap

– Det här huset är fullt med människor med kunskap och jag är övertygad om att vi skulle kunna spela en roll genom att till exempel förmedla faktagranskare. Akademien har en enorm tyngd. Om Akademien säger något så är det trovärdigt och man vet att det har granskats av en massa människor.

Exakt hur arbetet i utbildningskommittén går till har han ännu inte hunnit sätta sig in i. Men han ser mycket fram emot uppdraget.

– Det känns jättekul. Jag vill påverka hur utbildningen ser ut i Sverige. Jag har mycket energi som jag kan bidra med och en god bild av hur utbildningssystemet fungerar på alla nivåer, säger han innan han rusar iväg till sitt första möte med kommitténs avgående ordförande Kerstin Sahlin.

FAKTA Ulf Ellervik

Vid akademien: Ledamot av Akademiens klass för humaniora och för framstående förtjänst om vetenskap sedan 2018. I april i år valdes han till tredje vice preses (vice ordförande). När han tillträder första juli i år blir han även ordförande för Kommittén för utbildning.
Ålder: 52 år
Familj: Fru och två döttrar
Dold talang: Extremt bra luktsinne. Kan känna lukten av sparrisurin på 10 meters håll.
Skriver just nu: En bok om alla de olika gaser som spelat en roll i krig.

Första juli får Vetenskapsakademien även en ny preses, ordförande, i Birgitta Henriques Normark.